Програмата ни за корпоративна социална отговорност

За да ги усмихнат ..

Това е повече от успешен бизнес, отколкото просто печалба. Става въпрос и за създаване на истинско впечатление и оказване на положително въздействие върху обществото.

Като лидер в бизнеса с електронната търговия, ние също сме отговорна компания, която работи, за да гарантира, че онлайн пазаруването води до устойчиво и социално развитие към африканските страни.

Засилихме този ангажимент към нашите служители, клиенти и партньори и произведохме по-долу продукти за продажба, в които приходите от тези продукти ще бъдат изразходвани в Африка за:

  • Подкрепете образованието и премахнете неграмотността.
  • Принос за премахване на крайна бедност и глад.
  • Подкрепа за здравния сектор чрез намаляване на детската смъртност и борбата с болестите.

Чувствайте се свободни да участвате и да участвате в постигането на тези благородни цели чрез закупуване на тези продукти.