Докладвайте правата на интелектуална собственост

Ние се ангажираме да защитаваме правата на интелектуална собственост. За всякакви оплаквания относно евентуално нарушаване на правата на интелектуална собственост, моля изпратете документите си на info@woopshop.com.

Нашите процедури са незабавни и бързи.